Monitorowanie środowiska poprzez zaangażowanie obywatelskie (Environmental monitoRIng through Civic engAgement: ERICA) to projekt programu ERASMUS+, który rozpoczął się w listopadzie 2023 roku. Głównym celem ERICA jest poprawa świadomości ekologicznej i zaangażowania
obywateli poprzez opracowanie nowej metodologii edukacyjnej dotyczącej nauki obywatelskiej w zakresie monitorowania środowiska.

O projekcie ERICA

PROJEKT

Projekt ERICA ma na celu wzmocnienie pozycji obywateli poprzez naukę obywatelską, wspieranie działań na rzecz klimatu i
zaangażowanie w ochronę środowiska. Ma również na celu poprawę publicznego zrozumienia zmian
klimatu i lokalnego wpływu przemysłu paliw kopalnych.

METODA

Metodologia ERICA ma na celu wzmocnienie pozycji obywateli w procesach monitorowania wpływu
przemysłu paliw kopalnych. Opiera się na najlepszych praktykach opisanych w e-booku ERICA,
oferując protokoły teoretyczne i szkolenia multimedialne.

PLATFORMA

Platforma ERICA będzie ogólnodostępnym centrum internetowym zawierającym wszystkie treści
informacyjne dotyczące metodologii i szkoleń ERICA. Będzie służyć jako katalizator uczenia się przez
całe życie, zwiększając kompetencje cyfrowe dorosłych obywateli.

Oś czasu wydarzeń

Grudzień 2023 r.

Spotkanie inauguracyjne we Włoszech

Na spotkaniu zorganizowanym przez Cova Contro omówiliśmy pakiety robocze i cele projektu. Odwiedziliśmy również dwa miejsca badania zanieczyszczeń: Centrum naftowe Eni i jezioro Pertusillo.

Październik 2024 r.

Spotkanie okresowe w Hiszpanii

W pierwszym roku przeanalizujemy literaturę dotyczącą nauki obywatelskiej, istniejące narzędzia monitorowania i najlepsze praktyki w zakresie danych, które można wykorzystać. Poprzez grupy fokusowe zbierzemy wymagania i stworzymy e-book z najlepszymi praktykami.

Lipiec 2025 r.

Spotkanie okresowe w Polsce

W drugim roku opracujemy moduły e-learningowe do współprojektowania platformy ERICA. Będą one koncentrować się na praktyce monitorowania środowiska, technologiach monitorowania i praktycznej wiedzy i zostaną przesłane na platformę.

Listopad 2025 r.

Szkolenie ERICA we Włoszech (C1)

Szkolenie z metodologii i platformy ERICA (C1) zakończy drugi rok projektu. To kluczowe wydarzenie zapewni interesariuszom kompetencje i umiejętności w zakresie monitorowania lokalnego wpływu przemysłu paliw kopalnych na środowisko.

Październik 2026 r.

Końcowe spotkanie we Włoszech

Na spotkaniu końcowym oceniony zostanie wpływ projektu za pomocą wskaźników jakościowych i ilościowych. Dyskusje będą dotyczyły wykorzystania kursu szkoleniowego w przyszłości i jego długoterminowej trwałości.

Oś czasu wydarzeń

Grudzień 2023 r.

Spotkanie inauguracyjne we Włoszech

Na spotkaniu zorganizowanym przez Cova Contro omówiliśmy pakiety robocze i cele projektu. Odwiedziliśmy również dwa miejsca badania zanieczyszczeń: Centrum naftowe Eni i jezioro Pertusillo.

Październik 2024 r.

Spotkanie okresowe w Hiszpanii

W pierwszym roku przeanalizujemy literaturę dotyczącą nauki obywatelskiej, istniejące narzędzia monitorowania i najlepsze praktyki w zakresie danych, które można wykorzystać. Poprzez grupy fokusowe zbierzemy wymagania i stworzymy e-book z najlepszymi praktykami.

Lipiec 2025 r.

Spotkanie okresowe w Polsce

W drugim roku opracujemy moduły e-learningowe do współprojektowania platformy ERICA. Będą one koncentrować się na praktyce monitorowania środowiska, technologiach monitorowania i praktycznej wiedzy i zostaną przesłane na platformę.

Listopad 2025 r.

Szkolenie ERICA we Włoszech (C1)

Szkolenie z metodologii i platformy ERICA (C1) zakończy drugi rok projektu. To kluczowe wydarzenie zapewni interesariuszom kompetencje i umiejętności w zakresie monitorowania lokalnego wpływu przemysłu paliw kopalnych na środowisko.

Październik 2026 r.

Końcowe spotkanie we Włoszech

Na spotkaniu końcowym oceniony zostanie wpływ projektu za pomocą wskaźników jakościowych i ilościowych. Dyskusje będą dotyczyły wykorzystania kursu szkoleniowego w przyszłości i jego długoterminowej trwałości.

Wiadomości z naszej części świata

Wiadomości z naszej części świata

Dołącz do naszej listy mailingowej!

Otrzymuj najnowsze wiadomości, aktualizacje i informacje z ERICA na swoją skrzynkę odbiorczą.

Partnerzy projektu

Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.