Projekt ERICA (Environmental monitoRIng through Civic engAgement) rozpoczął się w listopadzie 2023 r., a jego celem jest poprawa świadomości ekologicznej i zaangażowania obywatelskiego.

Projekt ten skupia konsorcjum siedmiu partnerów z Holandii, Włoch, Hiszpanii, Polski i Francji:

Trzonem ERICA jest nowe podejście edukacyjne do nauki obywatelskiej w zakresie monitorowania środowiska, którego głównym celem jest umożliwienie obywatelom aktywnego udziału w ochronie ich środowiska lokalnego. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w dniach 12-15 grudnia 2023 r. w Corleto Perticara (Basilicata, Włochy) i zostało zorganizowane przez Cova Contro. Spotkanie posłużyło jako platforma dla partnerów do określenia ich ról i wkładu w projekt, kładąc podwaliny pod wspólne wysiłki w nadchodzących latach. Podczas spotkania odbyły się dyskusje koncentrujące się na różnych pakietach roboczych i celach kluczowych dla sukcesu ERICA. Oprócz dyskusji, mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy wyzwania środowiskowe stojące przed regionem. Zorganizowano wizyty w miejscach badania zanieczyszczeń, w tym w centrum naftowym Eni znanym jako COVA oraz nad jeziorem Pertusillo, gdzie prowadzone są badania nad zanieczyszczeniem ryb. Wizyty te zapewniły cenny wgląd w rzeczywiste konsekwencje degradacji środowiska, podkreślając znaczenie inicjatyw takich jak ERICA w rozwiązywaniu tych pilnych kwestii.

Udostępnij w swojej sieci!